MEMBER LOGIN





Sitting too long can kill you

from November 2, 2017 01:00 am to November 2, 2017 01:00 am

http://www.abante-tonite.com/sitting-long-can-kill.htm

Ang sobrang haba ng oras na nakaupo ay delikado sa kalusugan. Bahagi ito ng sedentary lifestyle na posibleng pagmulan ng problemang pangkalusugan gaya ng cardiovascular diseases at diabetes.

Ayon sa mga health experts, kailangang gumalaw-galaw kada 30 minuto mula sa matagal na oras na pagkakaupo.

At kahit nag-eehersisyo umano ang isang tao, ang pag-upo nang mahabang oras ay may risk factor na maaring mauwi sa kamatayan.

“Sit less, move more” ito ang paalala ng Ame­rican Heart Association na gawin ng lahat para makaiwas sa early death.

May direktang epekto umano sa haba ng oras na nakaupo sa maagang kamata­yan base sa isi­nagawang pag-aaral sa may 8,000 adults.

Kapag lagi kang nakaupo nang walang tayuan o galawan, lalong lumalaki din ang tsansa nang maagang kamatayan.

Kagaya ng pag-eehersisyo, kailangang may guidelines o pamantayan din sa pag-upo.

Inihalimbawa ng US Centers for Disease Control and Prevention na kailangan ng isang adult ng mo­derate-intensity aerobic exercise ng dalawang oras at kalahati kada linggo. At muscle strengthening activities ng dalawa o higit pa sa loob ng isang linggo.

Ganito rin umano ang dapat gawin sa pag-upo. ‘For every 30 consecutive minutes of sitting, stand up and move/walk for five minutes at brisk pace to reduce the health risks from sitting,’ sabi pa sa pag-aaral.

Kaya naman pinayuhan na tumayo at gu­malaw-galaw para makawas sa maagang kamatayan.